ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อ่านใจลูกค้า
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังคิดอะไรอยู่ ? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังเบื่อหน่าย หนักใจ หรือกังวลใจอยู่หรือเปล่า ? แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกค้าต้องการอะไร ? พบกับ กลยุทธ์ในการอ่านความคิด และจิตใจลูกค้าจากภาษาท่าทาง เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม"